Hayat gelip geçiyor

Okunması ve okutulması gerekli bir yazı, yorum sizlerin
Hayat gelip geçiyor Resim image-7420